Informácie o mature

28.02.2011 10:24

 

1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2010/2011 v predmetoch:

  • 15. marca 2011 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
  • 16. marca 2011 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
  • 17. marca 2011 (štvrtok) – v predmete matematika,
  • 18. marca 2011 (piatok) – v predmetoch maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.
Späť